Gas Propane / LPG Propane Butane ISO- Butane R-Butane Sonstige Ammonia VCM C4 Stream Butadiene ISO- Butylene Raffinate I Raffinate II Raffinate III Heavy-C4 Crude-C4 Propylene Propylene Oxide Grade Other Gas